Verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

Persoonsgegevens die de gebruiker mededeelt bij de aangifte van een gegevensverwerking, een klacht of vragen om informatie of advies, verwerkt de SYNERGY TUBAGE INOX BVBA slechts om aan de vraag van de gebruiker te kunnen voldoen en om de opdrachten te vervullen die haar werden toevertrouwd door de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001. De persoonsgegevens van de gebruikers worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel dat de verzoeken behandelt. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten de SYNERGY TUBAGE INOX BVBA wanneer dat nodig blijkt te zijn voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker.

Als de gebruiker bepaalde, onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen, dan kan het gebeuren dat de SYNERGY TUBAGE INOX BVBA het verzoek niet kan afhandelen.

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren of  ze laten verwijderen. Hij stuurt hiertoe een e-mail op info@synergy-tubage-inox.be of via het contactformulier op onze website of telefonisch op +32 71 34 02 87 of een brief aan het volgende adres: straat Emailleries, 5 in 6041 Gosselies.

Gebruik van cookies

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil de SYNERGY TUBAGE INOX BVBA de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer , zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.

Hoe zet u cookies uit?

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen.

 

Contact formulier

Door het invullen van het contactformulier (naam, telefoonnummer, e-mailadres), de gebruiker toestemming geeft voor Synergy stalen buizen sprl gebruikt deze informatie als onderdeel van de ontwikkeling van offertes, facturen etc.

nieuwsbrief

Door zich te registreren voor de nieuwsbrief, kan de gebruiker toestemming geeft voor Synergy stalen buizen mailings te sturen voor commerciële of promotionele doeleinden.

Persoonlijke gegevens:  cookie (klein deel van erin opgeslagen apparaat van de gebruiker) naam, telefoonnummer, e-mail, adres.

Interactie met sociale netwerken en externe platforms

Deze diensten kunt u de interacties tussen sociale netwerken of andere externe platforms maken rechtstreeks uit de pagina’s van deze applicatie.

De interacties en de informatie in deze toepassing zijn in alle gevallen onderworpen aan de verplichtingen van de wet op het privé-leven van de gebruiker op elk sociaal netwerk.

Als een interactie dienst met sociale netwerken is geïnstalleerd, is het mogelijk dat zelfs als de gebruikers geen gebruik maken van de service, deze oogst van verkeersgegevens die betrekking hebben op de pagina’s waarop het is geïnstalleerd.

De TweetDeck e social widgets van Twitter zijn diensten van de interactie met het sociale netwerk Twitter, geleverd door Twitter, Inc.
Persoonlijke gegevens verzameld: Cookie en gebruikersgegevens.
Locatie verwerking USA – Privacy Policy
 proof archivering

De Synergy-Tubage-Inox archief inkooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame als een ware kopie in overeenstemming met artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

De administratie van de vennootschap Synergy-Tubage-Inox  zal worden beschouwd door alle partijen als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Gebruik van cookies

SYNERGY TUBAGE INOX BVBA maakt enkel gebruik van cookies met een laag risico voor de betrokken netgebruiker waarvoor volgens de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 (WEC) geen toestemming van de netgebruiker vereist is . 

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil de sprl SYNERGY TUBAGE INOX de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer , zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.

Hoe zet u cookies uit?

Cookies kunnen worden gebruikt om de werking van de site te verbeteren.

De gebruiker kan de voorkeuren voor cookies rechtstreeks op hun eigen computer te beheren en te voorkomen, bijvoorbeeld, dat derden niet kunt installeren. Onder de voorkeuren van de browser, is het mogelijk om Cookie in het verleden geïnstalleerd te elimineren, met inbegrip van Cookie waarin mogelijk de cookies installatie van de Synergy Tubage Inox bvba gered van deze website. Het is belangrijk op te merken dat het elimineren van alle cookies, de werking van deze site mag worden aangetast. 

ls u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen.