TNCOAXIAL

 

TUYAU NOIR COAXIAL  DIAMETRE
TNCOAXIAL.
60/100
80/130
100/150